oferta

Konsultacje w zakresie prawidłowego żywienia odbywają się ze specjalistką dietetyki. Przeprowadzamy kompletny wywiad lekarski, retrospektywny i 24-godzinny. Celem pierwszej konsultacji jest ustalenie obecnego sposobu odżywiania się. Następnie wykonywane są niezbędne pomiary, które są pomocne przy obliczaniu BMI oraz przemiany materii.

Druga konsultacja polega na wskazaniu błędów żywieniowych oraz zaproponowaniu nowego planu żywieniowego, w postaci indywidualnie zaplanowanej diety: tygodniowej, dwutygodniowej bądź miesięcznej. W konsultacjach następnych prowadzona jest kontrola wyników stosowania diety lub jej ewentualna modyfikacja.